Как да промените ориентацията на турския текст?

Този ресурс ви позволява да променяте ориентацията на турския си текст много бързо и лесно. Той е изключително полезен, ако искате да промените начина, по който турският ви текст се появява на екрана, или когато трябва да промените ориентацията на турския текст в документ.

Налични са три опции, като можете да променяте текста от ляво на дясно до:

1) от дясно на ляво

2) отгоре надолу (от ляво на дясно)

3) отгоре надолу (отдясно наляво). Отгоре-надолу означава, че текстът ще се появи в колони.

Ще имате възможност да изведете резултата като текст, изображение или PDF. Имаме много други ресурси за изучаване на турски език, включително генератори на работни листове. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.