Как да конвертирате турски текст в Unicode?

Настоящата турска азбука се основава на (стандартната) латинска азбука със символи, заимствани от различни азбуки в Европа, като немската, шведската и албанската. Турската азбука съдържа 29 знака, от които 21 съгласни и 8 гласни. Турската азбука е стандартизирана през 1928 г. като част от реформите на турския език. 

Поради уникалните или нестандартни латински знаци в турската азбука използването ѝ при писане онлайн може да бъде предизвикателство, тъй като не във всички операционни системи или уеб браузъри е инсталирана турската азбука. Един от проблемите е, че романизирането или транслитерирането на турските йероглифи може да промени произношението и значението на думата и че няма общоприет стандарт. 

За да сте сигурни, че съдържанието ви може да бъде прочетено и разбрано от всички, най-добре е да използвате стандарта Unicode. Това ще гарантира, че текстът ви ще може да се чете на всяко устройство, независимо от това дали е инсталирана турска азбука или не.

Уникод се използва предимно онлайн като начин да се гарантира, че символите се показват правилно (т.е. неримски думи, акценти и т.н.). За да е сигурно, че символите могат да се показват, Unicode предоставя уникален номер за всеки символ.

Използвайте този конвертор, за да конвертирате турски в Unicode и Unicode в турски. Имаме много други ресурси за изучаване на турски език, включително за създаване на работни листове за изучаване на турски език.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.