Брой думи::   0
Брой гласни::   0
Брой съгласни::   0
Други символи::   0
Общо:   0

Как да използвате този брой думи на турски език?

Използвайте този ресурс, ако искате да следите писането си на турски език. Броят на думите и символите е много важен при писане, особено когато в турския език се използват специални символи.

Този брояч е полезен за писатели, ученици и всички, които искат да знаят дължината на своя текст на турски език. Това е и чудесен начин да проследите дали уменията ви за писане на турски език се подобряват.

Въведете турския си текст и ресурсът ще ви покаже колко букви, думи, гласни, съгласни и специални знаци има той. Приложението също така ще ви каже колко пъти всяка буква се появява в текста. Имаме много други ресурси за изучаване на турски език, включително за създаване на работни листове за изучаване на турски език.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.