Antal ord::   0
Antal vokaler::   0
Antal konsonanter::   0
Andra tecken::   0
Totalt:   0

Hur använder du det turkiska ordantalet?

Använd den här resursen om du vill hålla koll på ditt turkiska skrivande. Det är viktigt att räkna ord och tecken när du skriver, särskilt eftersom turkiska använder specialtecken.

Den här räknaren är till hjälp för författare, studenter och alla som vill veta längden på sin turkiska text. Det är också ett bra sätt att hålla koll på om dina kunskaper i turkisk skrivning förbättras.

Skriv in din turkiska text och resursen berättar hur många bokstäver, ord, vokaler, konsonanter och specialtecken den har. Appen berättar också hur många gånger varje bokstav förekommer i texten. Vi har massor av andra resurser för att lära sig turkiska, bland annat för att skapa arbetsblad för att lära sig turkiska.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.