Omvandla turkiska siffror till engelska siffror

Använd den här appen för att konvertera turkiska ordnummer till engelska siffror. Detta fungerar även för engelska siffror till turkiska.

Långa tal på turkiska kan vara riktigt svåra så det här är ett bra sätt att ta reda på hur de översätts till engelska.

Du har flera alternativ:

  • Du kan konvertera engelska ordnummer (t.ex. tolv miljoner, fyrahundra tjugotre tusen, tvåhundratrettiotvå) till turkiska ordnummer (t.ex. on iki milyon dört yüz yirmi üç bin iki yüz otuz iki).
  • Konvertera turkiska ordnummer (on bir) till engelska ordnummer (eleven)

Turkiska ordnummer kan vara svåra att förstå, men de följer samma mönster som engelska ordnummer. Siffrorna elva till nittionio konstrueras som en multipel av tio (t.ex. on, yirmi, otuz, kırk = 10, 20, 30, 40) plus siffran. Så 11 är "on bir" som "on" = 10 plus "bur" = 6. Observera att dessa ord är två separata ord.

När det gäller multiplar av tio följer turkiska ord för tjugo till femtio inte mönstret med rot plus "-ty" som på engelska. Multiplarna av tio är nästan helt oigenkännliga jämfört med roten. Till exempel fyra = "dört" medan fyrtio = "kırk" och fem = "beş" medan femtio = "elli". Från och med sextio och framåt motsvarar multiplar av tio faktiskt rotnumret, sextio (altmış) och sjuttio (yetmış) använder ett "-mış"-suffix, och åttio (seksen) och nittio (doksan) använder "-san/sen".

När du väl känner till siffrorna 1-10 och varje multipel av tio är de turkiska siffrorna dock ganska enkla. Varje ordnummer är helt enkelt "multipel av tio" plus "nummer ett till nio", så till exempel trettiotvå är "otuz iki". Precis som på engelska har siffrorna formen av två ord, utan behov av ett "och". Detta gäller för alla tal upp till 100.

Med den här appen kommer du snart att kunna sätta dig in i turkiska ordnummer. Vi har massor av andra resurser för att lära sig turkiska, bland annat för att skapa arbetsblad för att lära sig turkiska, fylla i luckan, kluriga ord och skapa bingoark för turkiska ordnummer. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.