Hur skapar man arbetsblad med tomma utrymmen för elever som lär sig turkiska?

Du kan använda den här resursen för att skapa arbetsblad med tomma utrymmen där de turkiska eleverna kan fylla i sina egna svar. Du kan skriva in vilken text du vill, så du kan anpassa vilket målvokabulär eleven behöver fylla i beroende på deras specifika behov. På detta sätt kan du fokusera på de ord och fraser som den turkiska eleven tycker är svårast och få extra träning med dem. Du kan också använda texter eller teman som eleven redan är bekant med. Detta är en mycket användbar resurs för turkiska elever på alla nivåer.

Exempel på tomrum

Ett enkelt exempel kan vara Evde müzik ____ severim (dinlemeyi). Här kan du till exempel bestämma om eleven ska svara i infinitiv (lyssna) eller i presensparticip (lyssna).

Ett annat exempel skulle kunna vara: Spor oynamayı seviyorum.  vilket blir ____ oynamayı seviyorum (Spor). Eleven skulle då uppmanas att ange en sport, så ett korrekt svar skulle kunna vara Netbol oynamayı seviyorum (Spor).

Ett mer avancerat exempel skulle kunna vara: Müzik dinlemeyi severim som blir _____ dinlemeyi severim (Müzik). Eleven kan sedan fylla i en typ av musik så att det blir Klasik müzik dinlemeyi severim (müzik).

Ett exempel på att använda detta för grammatik skulle vara med pronomen. 
Onunla konuşmayı seviyorum. som blir ______ konuşmayı seviyorum (Onunla) där eleverna måste ersätta pronomenet med ett annat pronomen. Det är en mycket mångsidig resurs eftersom den är mycket öppen och inte har några fasta svar. 

Denna app används förmodligen bäst för alternativ där det inte finns något fel eller rätt svar utan det finns utrymme för eleven att komma på ett eget svar.

Du kan välja det turkiska typsnittet och storleken på texten samt titeln på arbetsbladet. När de har skapats är dessa arbetsblad för turkiska inlärning redo att skrivas ut i A4. Vi har massor av andra resurser för att lära sig turkiska.  
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.