Hur sätter man turkisk text i alfabetisk ordning?

Den här resursen är utmärkt för att organisera alla typer av texter. Den kan hjälpa elever och lärare att enkelt söka upp målord i en text. Den här appen kan också vara till hjälp om du vill slå upp turkiska ord som en elev använder, eller hitta ett ord i en text som eleven inte känner till. Skriv bara in din turkiska text och lägg den sedan i alfabetisk ordning.

Det nuvarande turkiska alfabetet är baserat på det (vanliga) latinska alfabetet med symboler som lånats från olika alfabet i Europa, t.ex. tyska, svenska och albanska. Det finns 29 tecken i det turkiska alfabetet, 21 konsonanter och 8 vokaler. Det turkiska alfabetet standardiserades 1928 som en del av reformerna av det turkiska språket.

Eftersom det turkiska alfabetet har fler tecken än det latinska standardalfabetet så sorterar den här appen de extra bokstäverna på samma sätt som bokstäver utan accenter (så till exempel kommer í att visas på samma plats som i).

Du kan välja om du vill ha resultaten

  • I alfabetisk (ABC) ordning.
  • I omvänd alfabetisk (ZYX) ordning.
  • Inmatningar horisontellt eller vertikalt.

Vertikal sortering alfabetiserar det första ordet på varje rad och horisontell sortering placerar orden på en rad i alfabetisk ordning. Utmatningen kommer att visa den sorterade texten med varje ord på en separat rad.

Det är bara att skriva in det i textrutan så sorteras din text automatiskt! Prova det nu! Vi har massor av andra resurser för att lära sig turkiska, inklusive generatorer för arbetsblad. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.