Kvar att ange 9
Hur skapar man bingoblad med turkiska nummer?

Skapa bingoark för turkiska ordnummer med valfria nummer.

Skriv in valfria nummer för att skapa bingoblad för turkiska ordnummer som gör det roligt att lära sig turkiska ordnummer. Det här är ett bra arbetsblad för att testa elevernas kunskaper om turkiska siffror. Bingo med turkiska ordnummer hjälper till att främja lyssnande och igenkänning samt ger en möjlighet att lära sig och öva på turkiska nummer. 

Hur skapar man turkiska bingoark?

Med den här arbetsbladgeneratorn kan du välja de nummer som används för att skapa dina bingoblad. Varje nummer kan vara upp till 8 siffror och sedan skrivas in följt av ett mellanslag eller ett kommatecken. Det betyder att du kan börja enkelt med siffror mellan 1 och 100, men om du vill göra det mer utmanande kan du gå vidare till siffror upp till 10 000 eller till och med 1 miljon! 

Ange först dina siffror. Du kan välja mellan tre rutnätsstorlekar, så du kan välja om det är 9 (3x3), 16 (4x4) eller 25 (5x5) nummer i bingobladet, beroende på inlärningsnivå och hur mycket tid du vill spendera på att spela bingo! Dina inmatade nummer kommer sedan att visas som turkiska ordnummer i bingobladen. Om du väljer alternativet "slumpmässig placering av nummer på olika ark" kommer samma nummer att visas på varje ark men på olika platser.

Det finns också ett alternativ för att skriva ut ett svarsblad. Svarsbladet har siffernumren med turkiska nummer inom parentes. Detta är ett utmärkt sätt att testa kunskaperna om turkiska siffror och är färdigt att skriva ut.

Hur fungerar turkiska siffror?

Turkiska ordnummer kan vara svåra att förstå, men de följer samma mönster som engelska ordnummer. Siffrorna elva till nittionio konstrueras som multiplar av tio (t.ex. on, yirmi, otuz, kırk = 10, 20, 30, 40) plus siffran. Så 11 är "on bir" som "on" = 10 plus "bur" = 6. Observera att dessa ord är två separata ord.

När det gäller multiplar av tio följer turkiska ord för tjugo till femtio inte mönstret med rot plus "-ty" som på engelska. Multiplarna av tio är nästan helt oigenkännliga jämfört med roten. Till exempel fyra = "dört" medan fyrtio = "kırk" och fem = "beş" medan femtio = "elli". Från och med sextio och framåt motsvarar multiplar av tio faktiskt rotnumret, sextio (altmış) och sjuttio (yetmış) använder ett "-mış"-suffix, och åttio (seksen) och nittio (doksan) använder "-san/sen".

När du väl känner till siffrorna 1-10 och varje multipel av tio är de turkiska siffrorna dock ganska enkla. Varje ordnummer är helt enkelt "multipel av tio" plus "nummer ett till nio", så till exempel trettiotvå är "otuz iki". Precis som på engelska har siffrorna formen av två ord, utan behov av ett "och". Detta gäller för alla tal upp till 100.

Du kan befästa och öva turkiska ordnummer med hjälp av dessa bingoark.

Turkisk nummerbingo kan spelas med vänner eller familj, i klassen eller som en gruppaktivitet, så varför inte prova idag och se hur roligt det är! Vi har massor av andra resurser för att lära sig turkiska, bland annat för att skapa arbetsblad för att lära sig turkiska och fylla i luckan.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.