Resterende til indtastning 9
Sådan opretter man tyrkiske nummer bingo ark

Opret bingoark til tyrkiske ordnumre med tal, som du indtaster. Dette er et godt arbejdsark til at teste elevernes viden om tyrkiske tal.

Indtast først dine tal. Hvert tal kan indeholde op til 8 tegn og skal indtastes efterfulgt af et mellemrum eller komma. Du kan vælge gitterstørrelsen, så du kan vælge, om du vil have 9, 16 eller 25 tal i bingoarket. Dine indtastede tal vises derefter som tyrkiske ordnumre i bingoarkene. Hvis du vælger muligheden for at "tilfældig nummerplacering på forskellige ark", vises de samme tal på hvert ark, men forskellige steder.

Du kan vælge, om du vil udskrive et svarark og antallet af bingoark uden svar at producere. Svararket har cifretal med tyrkiske ordnumre i parentes.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.