Resterend aantal tekens 9
Hoe maak je Turkse nummer bingo bladen?

Maak bingo bladen voor Turkse woord nummers met nummers van uw keuze.

Vul de nummers van uw keuze in om bingobladen voor Turkse woordnummers te maken die het leren van Turkse woordnummers leuk zullen maken. Dit is een geweldig werkblad om de kennis van Turkse nummers bij leerlingen te testen. Bingo met Turkse woordnummers bevordert de luister- en herkenningsvaardigheid en biedt de mogelijkheid om Turkse cijfers te leren en te oefenen. 

Hoe maak je Turkse bingobladen?

Met deze werkbladgenerator kunt u de nummers kiezen die u gebruikt om uw bingobladen te maken. Elk nummer kan tot 8 cijfers zijn en dan ingevoerd worden gevolgd door een spatie of een komma. Dit betekent dat je eenvoudig kunt beginnen met getallen tussen 1 en 100, maar om dingen uitdagender te maken, kun je doorgaan naar getallen tot 10.000 of zelfs 1 miljoen! 

Voer eerst uw getallen in. Je kunt kiezen uit drie rastergroottes, dus je kunt kiezen uit 9 (3x3), 16 (4x4) of 25 (5x5) nummers in het bingoblad, afhankelijk van het niveau van de leerling en de hoeveelheid tijd die je wilt besteden aan het spelen van bingo! Je ingevoerde getallen verschijnen dan als Turkse woordnummers in de bingobladen. Als je de optie "nummers willekeurig plaatsen op verschillende bladen" selecteert, verschijnen dezelfde nummers op elk blad, maar op verschillende plaatsen.

Er is ook een optie om een antwoordblad af te drukken. Op het antwoordblad staan de cijfers met Turkse cijfers tussen haakjes. Dit is een geweldige manier om de kennis van Turkse cijfers te testen en is klaar om af te drukken.

Hoe werken Turkse getallen?

Turkse woordnummers kunnen moeilijk te begrijpen zijn, maar ze volgen wel hetzelfde patroon als Engelse woordnummers. De getallen elf tot en met negenennegentig zijn opgebouwd uit een veelvoud van tien (bijv. on, yirmi, otuz, kırk = 10, 20, 30, 40) plus het getal. Dus 11 is "on bir" wat "on" = 10 plus "bur" = 6. Merk op dat deze woorden twee afzonderlijke woorden zijn.

Bij veelvouden van tien volgen de Turkse woorden voor twintig tot vijftig niet het patroon van stam plus "-ty" zoals in het Engels. De veelvouden van tien zijn bijna volledig onherkenbaar in vergelijking met de stam. Bijvoorbeeld vier = "dört" terwijl veertig = "kırk" en vijf = "beş" terwijl vijftig = "elli". Vanaf zestig komen veelvouden van tien wel overeen met het stamnummer, zestig (altmış) en zeventig (yetmış) gebruiken een "-mış" achtervoegsel, en tachtig (seksen) en negentig (doksan) gebruiken "-san/sen".

Maar als je eenmaal de getallen 1-10 en elk veelvoud van tien kent, zijn Turkse getallen vrij eenvoudig. Elk woordgetal is gewoon "veelvoud van tien" plus "getal één tot negen", dus bijvoorbeeld tweeëndertig is "otuz iki". Net als in het Engels hebben de getallen de vorm van twee woorden, zonder dat er een "en" aan te pas komt. Dit is het geval voor elk getal tot 100.

Met deze bingobladen kunt u de Turkse woordgetallen consolideren en oefenen.

Turkse Cijfer Bingo kan gespeeld worden met vrienden of familie, in de klas of als groepsactiviteit, dus waarom probeer je het vandaag niet eens en zie hoeveel plezier je kunt hebben! We hebben nog veel meer hulpmiddelen om Turks te leren, zoals werkbladen om Turks te leren en vul de leemtes in.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.