Turkse getallen omzetten in Engelse getallen

Gebruik deze app om Turkse woordnummers om te zetten in Engelse nummers. Dit werkt ook voor Engelse getallen naar het Turks.

Lange getallen in het Turks kunnen erg moeilijk zijn, dus dit is een geweldige manier om uit te vinden hoe ze zich vertalen in het Engels.

Je hebt verschillende opties:

  • Engelse woordgetallen omzetten (bijv. twaalf miljoen, vierhonderddrieëntwintigduizend, tweehonderdtweeëndertig) naar Turkse woordgetallen (bijv. on iki milyon dört yüz yirmi üç bin iki yüz otuz iki)
  • Turkse woordnummers (on bir) omzetten naar Engelse woordnummers (eleven)

Turkse woordnummers kunnen moeilijk te begrijpen zijn, maar ze volgen wel hetzelfde patroon als Engelse woordnummers. De getallen elf tot en met negenennegentig zijn opgebouwd uit een veelvoud van tien (bijv. on, yirmi, otuz, kırk = 10, 20, 30, 40) plus het getal. Dus 11 is "on bir" wat "on" = 10 plus "bur" = 6. Merk op dat deze woorden twee afzonderlijke woorden zijn.

Bij veelvouden van tien volgen de Turkse woorden voor twintig tot vijftig niet het patroon van stam plus "-ty" zoals in het Engels. De veelvouden van tien zijn bijna volledig onherkenbaar in vergelijking met de stam. Bijvoorbeeld vier = "dört" terwijl veertig = "kırk" en vijf = "beş" terwijl vijftig = "elli". Vanaf zestig komen veelvouden van tien wel overeen met het stamnummer, zestig (altmış) en zeventig (yetmış) gebruiken een "-mış" achtervoegsel, en tachtig (seksen) en negentig (doksan) gebruiken "-san/sen".

Maar als je eenmaal de getallen 1-10 en elk veelvoud van tien kent, zijn Turkse getallen vrij eenvoudig. Elk woordgetal is gewoon "veelvoud van tien" plus "getal één tot negen", dus bijvoorbeeld tweeëndertig is "otuz iki". Net als in het Engels hebben de getallen de vorm van twee woorden, zonder dat er een "en" aan te pas komt. Dit is het geval voor elk getal tot 100.

Met deze app zul je de Turkse woordgetallen snel onder de knie krijgen. We hebben nog veel meer hulpmiddelen om Turks te leren, onder andere voor het maken van Turkse werkbladen, vul de gaten in, scramble woorden, en het maken van Turkse woord nummer bingo bladen. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.