Türkçe sayıları İngilizce sayılara nasıl çeviririz?

Türkçe kelime sayılarını İngilizce sayılara dönüştürmek için bu uygulamayı kullanın. Bu aynı zamanda İngilizce sayıları Türkçeye çevirmek için de işe yarar.

Türkçedeki uzun sayılar gerçekten zor olabilir, bu yüzden bu, İngilizceye nasıl çevrildiklerini öğrenmenin harika bir yoludur.

Birkaç seçeneğiniz var:

  • İngilizce kelime sayılarını (örneğin on iki milyon dört yüz yirmi üç bin iki yüz otuz iki) Türkçe kelime sayılarına dönüştürün (örneğin on iki milyon dört yüz yirmi üç bin iki yüz otuz iki)
  • Türkçe kelime numaralarını (on bir) İngilizce kelime numaralarına (eleven) dönüştürme

Türkçe kelime sayılarını anlamak zor olabilir, ancak İngilizce kelime sayıları ile aynı kalıbı takip ederler. On bir ile doksan dokuz arasındaki sayılar on'un katları (örneğin on, yirmi, otuz, kırk = 10, 20, 30, 40) artı sayı olarak oluşturulur. Yani 11 "on bir "dir ve "on" = 10 artı "bur" = 6'dır. Lütfen bu sözcüklerin iki ayrı sözcük olduğuna dikkat edin.

On'un katları söz konusu olduğunda, yirmiden elliye kadar olan Türkçe sözcükler İngilizce'deki gibi kök artı "-ty" kalıbını takip etmez. On'un katları köke kıyasla neredeyse tamamen tanınmaz haldedir. Örneğin four = "dört" iken forty = "kırk" ve five = "beş" iken fifty = "elli". Altmıştan itibaren, on'un katları kök sayıya karşılık gelir, sixty (altmış) ve seventy (yetmiş) "-mış" eki kullanır ve eighty (seksen) ve ninety (doksan) "-san/sen" kullanır.

Ancak, 1'den 10'a kadar olan sayıları ve on'un her bir katını öğrendikten sonra, Türkçe sayılar oldukça basittir. Her kelime sayısı basitçe "on'un katı" artı "birden dokuza kadar olan sayı "dır, örneğin otuz iki "otuz iki "dir. Tıpkı İngilizcede olduğu gibi, sayılar "ve "ye gerek kalmadan iki kelime şeklini alır. Bu durum 100'e kadar olan her sayı için geçerlidir.

Bu uygulama ile kısa sürede Türkçe kelime sayılarını öğrenebileceksiniz. Türkçe öğrenmek için Türkçe çalışma sayfaları oluşturmak, boşluk doldurmak, kelimeleri karıştırmak ve Türkçe kelime sayısı tombala sayfaları oluşturmak da dahil olmak üzere birçok başka kaynağımız var. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.