Antal ord::   0
Antal vokaler::   0
Antal konsonanter::   0
Andre tegn::   0
Total:   0

Sådan bruges tyrkisk ordtælling

Brug denne ressource, hvis du vil holde styr på dine tyrkiske tekster. Det er vigtigt at tælle ord og tegn, når du skriver, især fordi tyrkisk bruger specialtegn.

Denne tæller er nyttig for forfattere, studerende og alle, der ønsker at kende længden af deres tyrkiske tekst. Det er også en god måde at holde øje med, om dine tyrkiske skrivefærdigheder forbedres.

Indtast din tyrkiske tekst, og ressourcen vil fortælle dig, hvor mange bogstaver, ord, vokaler, konsonanter og specialtegn den har. Appen fortæller dig også, hvor mange gange hvert bogstav forekommer i teksten. Vi har masser af andre ressourcer til at lære tyrkisk, herunder til at oprette arbejdsark til lær tyrkisk.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.