Počet slov::   0
Počet samohlások::   0
Počet spoluhlások::   0
Ostatné znaky::   0
Celkom:   0

Ako používať tento počet tureckých slov?

Ak chcete sledovať svoje turecké písanie, použite tento zdroj. Počet slov a znakov je pri písaní naozaj dôležitý, najmä preto, že turečtina používa špeciálne znaky.

Toto počítadlo je užitočné pre spisovateľov, študentov a všetkých, ktorí chcú vedieť dĺžku svojho tureckého textu. Je to tiež skvelý spôsob, ako sledovať, či sa vaše schopnosti písania v turečtine zlepšujú.

Zadajte svoj turecký text a pomôcka vám povie, koľko písmen, slov, samohlások, spoluhlások a špeciálnych znakov obsahuje. Aplikácia vám tiež povie, koľkokrát sa každé písmeno v texte vyskytuje. Máme veľa ďalších zdrojov na učenie sa turečtiny, vrátane zdrojov na vytváranie pracovných listov na učenie sa turečtiny.
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.