Hur använder du den här turkiska ordsökaren?

Det här är en riktigt rolig arbetsbladgenerator som kommer att befästa elevernas kunskaper i turkiska. Den här resursen skapar ordsökningar med turkiska ord som du själv väljer, så du kan använda den här arbetsbladgeneratorn för olika teman eller vokabuläruppsättningar. 

Skriv in de ord du vill ha följt av ett mellanslag och välj vilken storlek på rutnätet du vill ha. Ordsökningarna kan ordnas uppifrån och ner, från vänster till höger och diagonalt (uppåt och nedåt). Så om ordet har 7 bokstäver kommer det att visas över 7 rutor. Du kan också välja vilket typsnitt som ska användas. Generatorn lägger också till slumpmässiga turkiska bokstäver i rutnätet.

Det finns också ett separat svarsblad där svaren lyfts fram i olika färger och du kan välja hur många sidor utan svar och hur många med svar. Slumpmässiga bokstäver läggs också till i rutnätet. Det skrivs ut i A4-storlek. 

Om du använder det här arbetsbladet i klassen kan du använda det för att göra ett spel av studierna genom att utmana eleverna att se vem som kan hitta flest ord på en viss tid eller så kan du sätta det här ordsökningsformuläret som läxa.

Vi har massor av andra resurser för att skapa arbetsblad för att lära sig turkiska, som fyll i luckan, förvräng ord och skapa bingoark för turkiska ordnummer. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.