Jak korzystać z tego kreatora tureckich wykreślanek?

To jest naprawdę zabawny generator arkuszy, który skonsoliduje wiedzę ucznia o języku tureckim. Ten zasób tworzy wyszukiwarkę słów z tureckimi słowami do wyboru, więc możesz użyć tego generatora arkuszy do różnych tematów lub zestawów słownictwa. 

Wpisz słowa, które chcesz, a następnie spację i wybierz rozmiar siatki, którą chcesz. Słowa mogą być uporządkowane od góry do dołu, od lewej do prawej i po przekątnej (w górę i w dół). Więc jeśli słowo ma 7 liter, pojawi się na 7 kwadratach. Możesz również wybrać używaną czcionkę. Generator doda również losowe tureckie litery do siatki.

Istnieje również oddzielny arkusz odpowiedzi podkreślając odpowiedzi dostępne w różnych kolorach i można wybrać, ile stron bez odpowiedzi i ile z odpowiedziami. Losowe litery są dodawane do siatki też. Arkusz drukuje się w formacie A4. 

Jeśli używasz tego arkusza w klasie, można go użyć do gry z nauki przez wyzwanie studentów, aby zobaczyć, kto może znaleźć najwięcej słów w określonym czasie lub można ustawić ten wordsearch jako zadanie domowe.

Mamy wiele innych zasobów do tworzenia uczyć się turecki arkuszy, jak wypełnić luki, scramble słowa i tworzyć turecki numer słowo arkuszy bingo. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.