Как да използвате този създател на турска дума за търсене?

Този онлайн инструмент създава търсене на думи с турски думи. Въведете желаните думи, последвани от интервал, и изберете желания размер на мрежата. Търсенето на думи на турски език може да бъде подредено отгоре надолу, отляво надясно и по диагонал (нагоре и надолу). Така че, ако думата има 7 букви, тя ще се появи в 7 квадрата. Можете също така да изберете използвания шрифт.

Отделно има лист с отговори, в който са подчертани наличните отговори в различни цветове и можете да изберете колко страници да са без отговори и колко с отговори. В решетката се добавят и случайни букви.

Разполагаме с много други инструменти за създаване на работни листове за изучаване на турски език, като например попълване на пропуски, скремблиране на думи и създаване на листове за бинго с номера на турски думи. 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.