Examples:
Lower Case - eskişehir'de yaşamayı seviyorum. eskişehir bir şehir ve bir ildir.
Upper Case - ESKIŞEHIR'DE YAŞAMAYI SEVIYORUM. ESKIŞEHIR BIR ŞEHIR VE BIR ILDIR.
Sentence Case - eskişehir'de yaşamayı seviyorum. Eskişehir bir şehir ve bir ildir.
Capitalise New Word - Eskişehir'de Yaşamayı Seviyorum. Eskişehir Bir Şehir Ve Bir Ildir.
วิธีการแปลงข้อความภาษาตุรกีเป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์เล็ก/sentence case

เครื่องมือนี้ใช้เพื่อทำข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และเปลี่ยนตัวพิมพ์ของคำภาษาภาษาตุรกี มีตัวเลือกในการทำให้ทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือทุกคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก ทำเป็น sentence case (ตัวอักษรตัวแรกของคำแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) หรือทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คุณสามารถป้อนข้อความได้หลายร้อยบรรทัดและเครื่องมือจะคงรูปแบบข้อความแบบเดิม

เรามีเครื่องมืออื่น ๆ มากมายสำหรับการสร้างแบบฝึกหัดภาษาตุรกี เช่น เติมคำในช่องว่าง สลับตำแหน่งอักษรในคำ สร้างแผ่นบิงโกตัวเลขภาษาตุรกี

 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.