วิธีการสร้างแบบฝึกหัดเติมคำในช่องว่างภาษาตุรกี

นี่เป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อสร้างแบบฝึกหัดภาษาตุรกีที่มีช่องว่างให้ผู้เรียนเติมคำตอบที่ถูกต้อง

กรอกข้อความของคุณจากนั้นคลิกคำที่คุณต้องการให้นักเรียนเติม จากนั้นคำภาษาตุรกีคำนั้นจะไปอยู่ด้านหลัง คุณสามารถเลือกได้ว่าต้องการสลับตัวอักษรในคำตอบหรือไม่เพื่อให้นักเรียนต้องพยายามเรียงตำแหน่งคำตอบก่อนจากนั้นก็หาช่องว่างเพื่อเติมคำตอบที่ถูกต้อง​

คุณสามารถเลือกฟอนต์ภาษาตุรกีและขนาดข้อความรวมถึงหัวข้อของแบบฝึกหัด แบบฝึกหัดภาษาตุรกีนี้พร้อมพิมพ์ออกมาใช้งาน ขณะพิมพ์ คุณสามารถเลือกได้ว่าคุณต้องการพิมพ์แบบฝึกหัดแบบไม่มีเฉลยกี่ใบและแบบมีเฉลยกี่ใบ แบบฝึกหัดที่มีเฉลยจะแสดงคำตอบที่ถูกต้องในช่องว่างรวมถึงขีดเส้นใต้คำนั้นไว้ด้วย 

 Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.