Chosen File:


Lower Case - eskişehir'de yaşamayı seviyorum. eskişehir bir şehir ve bir ildir.
Upper Case - ESKIŞEHIR'DE YAŞAMAYI SEVIYORUM. ESKIŞEHIR BIR ŞEHIR VE BIR ILDIR.
Sentence Case - eskişehir'de yaşamayı seviyorum. Eskişehir bir şehir ve bir ildir.
Capitalise New Word - Eskişehir'de Yaşamayı Seviyorum. Eskişehir Bir Şehir Ve Bir Ildir.

วิธีการแปลงตัวพิมพ์ไฟล์ซับไตเติล

เครื่องมือนี้สามารถใช้เพื่อทำข้อความเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และเปลี่ยนตัวพิมพ์ของคำภาษาตุรกีในไฟล์ SRT (ซับไตเติล) ได้ เพียงเลือกไฟล์ SRT บนคอมพิวเตอร์ของคุณ จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ต้องการ ตัวเลือกคือการทำให้ทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หรือทุกคำเป็นตัวพิมพ์เล็ก ทำเป็น sentence case (ตัวอักษรตัวแรกของคำแรกในประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่) หรือทำให้ตัวอักษรตัวแรกของทุกคำเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ คุณสามารถป้อนข้อความได้หลายร้อยบรรทัด และเครื่องมือจะคงรูปแบบเดิมสำหรับข้อความทั้งหมดที่ป้อน

 
Copyright

© 2012-2021 Shudian Ltd.|Privacy Policy & Terms of Use|Contact us

- All rights reserved.